Meniskus je hrustančasto fibrozna tvorba, ki ščiti sklepni hrustanec pred prevelikimi obremenitvami. V kolenu imamo dva meniskusa, zunanjega (lateralnega) in notranjega (medialnega). Meniskusa pokrivata velik del sklepne površine golenice in tako prispevata k skladnosti sklepnih površin in stabilnosti. Med gibanjem se meniskusa premikata in prilagajata obliki stegnenice in golenice.

meniskuis

Koleno sem si poškodovala pri telovadbi. Pri izpadnem koraku sem začutila bolečino na notranji strani kolena, ki se je po telovadbi še stopnjevala. Koleno je bilo nekoliko oteklo. Bolečine so bile iz dneva v dan večje. Težko sem dolgo sedela v službi, bolečine sem čutila tudi ponoči. Zdelo se mi je, da se gibljivost slabša in da je noga vedno bolj zategnjena. Med čakanjem na MRI sem se počutila vedno slabše, zato sem se raje odločila za strokovno pomoč.

Meniskus je pri poškodbah kolena pogosto poškodovan. Pri mlajših osebah je poškodba meniskusa lahko posledica močnih gibov, pri katerih pride do rotacije v sklepu. Pri starejših pa zaradi degenerativnih sprememb v strukturi meniskusa včasih zadostuje že manjši napačen gib ali počep. Bolj pogosto je poškodovan notranji meniskus. Poškodba meniskusa lahko nastane tudi skupaj s poškodbami drugih struktur, npr. kolenskih vezi.

Poškodba meniskusa zahteva različne vrste zdravljenja. Če gre za blokado v gibanju kolena bo najverjetneje potrebna čimprejšnja artroskopija kolena. Odstranitev delčka meniskusa je dokaj enostaven poseg. Slaba stran posega je, da lahko odstranitev meniskusa kasneje povzroči poškodbe sklepnega hrustanca. Šivanje oz. popravilo meniskusa je možno samo takrat, ko je meniskus poškodovan na delu, kjer je bolje prekrvavljen. V nasprotnem primeru do celjenja ne pride.

Pri vsaki poškodbi kolena je smiselno, da se s fizioterapijo prične čimprej. Pogosto nam že v nekaj terapijah uspe popolnoma razgibati koleno in bistveno izboljšati funkcijo noge. Tako damo telesu priložnost, da samo popravi kar lahko. V zgodnjem obdobju po poškodbi še ni možno natančno predvideti, kakšne bodo dolgoročne posledice poškodbe. Odstranitev poškodovanega dela meniskusa naj bo rezervirana za tiste primere, ko je to res nujno in je vzrok bolečine resnično poškodba meniskusa. Pogosto se namreč srečamo z bolniki, ki imajo kljub artroskopski odstranitvi meniskusa še vedno najrazličnejše težave, katerih vzrok je lahko v zakrčenosti stegenjskih mišic, blokirani pogačici, degenerativnih poškodbah ligamentov in podobno.