Pri pojavu bolečine v rami igrajo zelo pomembno vlogo mišice, kite in ovojnice, ki skrbijo za dobro funkcijo ramenskega sklepa. Na gibanje v ramenskem sklepu vpliva več kot dvajset mišic, ki se s svojimi kitami pripenjajo na različne dele skeleta. Le sinhrono delovanje vseh mišic omogoča dobro lego in funkcijo sklepa. Stalna prenapetost mišic ter preobremenitev vedno enih in istih mišic povzroči neugodne spremembe v položaju ramenskega sklepa, zaradi česar pride do decentralizacije sklepa. Posledice se po določenem času pokažejo v obliki utesnitve, poškodbe kit, kalcinacij in drugih degenerativnih sprememb.

Bolečina v levi rami me je zbudila sredi noči. Bila  je tako močna, da sem le s težavo zaspala nazaj. V naslednjih dneh se je bolečina stopnjevala, tako da sem iz dneva v dan težje delala vsakodnevne stvari.  Po nekaj dnevih si kljub analgetiku nisem mogla počesati las, zapeti nedrčka in voziti avtomobila. Ker redno telovadim, sem že več kot leto dni  opažala, da je v tej rami gibljivost slabša in da pri določenih gibih čutim bolečino. 

bolečina v rami

Bolečine v rami se zaradi različnih vzrokov kažejo na različne načine. Včasih se bolniki  zaradi močne bolečine zbudijo sredi noči. Akutna bolečina se v naslednjih dneh še stopnjuje in vedno bolj omejuje gibanje z roko. Taka nenadna, huda bolečina je največkrat posledica preobremenitve,  natrganja ene izmed mišic rotatorne manšete,  vnetja kit, burze, sklepne ovojnice ali kaj drugega. Zelo pogosto gre pri akutni bolečini za pojav triger točk v mišicah, ki so odgovorne za gibanje v ramenskem sklepu. Vsekakor je potrebno izključiti druge možne vzroke za bolečine v rami,  npr. obolenja srca.  

Bolečine v rami lahko nastajajo in se stopnjujejo tudi skozi daljše obdobje. Večkrat bolniki čutijo, da so boleči nekateri gibi v končnem ali srednjem obsegu giba. Tovrstne težave lahko trajajo več let, ponavadi se stanje počasi slabša ali se pridružijo še druge miofascialne težave. Največkrat so za tovrstne bolečine odgovorne degenerativne spremembe. Bolniki v tej fazi dobijo različne diagnoze kot so kalcinacije, tendinitis, delne natrganine kit, utesnitveni sindrom in podobno.

Mioalna bolečinfascia je bolečina, ki nastane zaradi nepravilnosti v mišicah, kitah, fascijah. V mišicah lahko na tipičnih mestih nastanejo triger točke, zaradi česar so mišice manj prožne in elastične in pogosto omejujejo gibljivost v rami. Bolečina, ki izhaja iz triger točk je lahko zelo močna, pogosto seva v oddaljene predele, npr. v roko do komolca, zapestja ali v katerega izmed prstov. Pritisk na tako točko izzove bolečino, ki je bolniku poznana in bolniki pogosto rečejo, da je to bolečina, zaradi katere so prišli na terapijo. Za miofascialno bolečino je značilno, da običajni analgetiki zelo malo ublažijo bolečino, prav tako so neuspešne blokade v sklep, ker bolečina ne izvira iz sklepa. Prisotnosti triger točk, zakrčenosti mišic, položaja ramenskega sklepa v odnosu na trup in vrat nam žal ne pokaže nobena preiskava. Edini način, da ugotovimo kaj se v mišicah okrog ramenskega sklepa dogaja je natančen pregled in tipanje na določenih mestih, ocena gibanja v sklepu. Pri tem nam pomaga natančen bolnikov opis mesta in narave bolečine. 

Manualna terapija je v Fizioterapiji Grosuplje vedno osnovna vrsta terapije pri bolečini v rami. Na ta način odkrijemo vzrok in odpravimo bolečine, ki izvirajo iz aktivnih ali latentnih triger točk, lahko dosežemo sprostitev zakrčenih mišic in fascij, lahko ponovno aktiviramo nekatere slabotne mišice. Po potrebi vedno vključimo tudi druge terapevtske tehnike kot so laser, ultrazvok, interx. Terapija se izvaja točno tam, kjer najdemo problem. V vsaki od naslednjih  terapij opazujemo odzive, odkrivamo nove možne vzroke težav in temu primerno prilagajamo terapijo. Naša terapija je vedno individualna in usmerjena v čimprejšnje zmanjšanje bolečine, kar običajno dosežemo v nekaj terapijah. Več terapij priporočamo takrat, kadar so za izboljšanje neugodnega položaja v rami potrebne večje strukturne spremembe.